Her-certificering; wat is het, wat betekent het voor mij?

Her-certificering?
U heeft uw STIPEL certificaat en wil deze verlegen? 
U kunt vrijstelling krijgen voor de Basistoets echter zijn hier een aantal voorwaardes aan verbonden.
- Uw huidige certificaat is op basis van hetzelfde schema waarvoor u examen wil gaan doen.
- Uw huidige certificaat is gewaarmerkt met het STIPEL logo.
- Uw huidige certificaat heeft en vervaldatum niet ouder dan vijf jaar op de dag van uw examen.

Wanneer uw certificaat aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan komt u in aanmerking tot vrijstelling voor de Basistoets. 

U komt alléén in aanmerking voor vrijstelling van de Basistoets als u minimaal 2 weken voor het examen uw certificaat zoals hierboven beschreven opload via uw persoonlijke portaal-account.
Doet u dit niet (of te laat), dan staat er ook een Basistoets voor u klaar, die ook wordt doorberekend.

Nieuws artikel

Terug naar nieuws